top of page

Raynaud fenomeen

Wat is Raynaud fenomeen?

 

 

Raynaud fenomeen wordt gekarakteriseerd door een plotse typische witte tot blauwe verkleuring van de vingers of tenen. Het wordt veroorzaakt door het extreem samentrekken van de bloedvaatjes wat aanleiding kan geven tot pijn.  Raynaud fenomeen kan veroorzaakt worden door een onderliggende oorzaak. Men spreekt dan van secundair Raynaud fenomeen. Indien geen onderliggende ziekte vastgesteld wordt, spreekt men van primair Raynaud fenomeen.

 

Raynaud syndroom treft ongeveer 10% van de bevolking, voornamelijk jonge vrouwen.

 

Vooral koude is een uitlokkende factor. Daarnaast kan emotionele stress een stimulatie geven van het zenuwstelsel waardoor de bloedvaatjes in de vingers of tenen samentrekken waardoor symptomen ontstaan.

Wat zijn oorzaken van Raynaud fenomeen?

 

Het Raynaud fenomeen kan soms een onderliggende oorzaak hebben:

  • Atherosclerose

  • Auto-immuun systeemziekten

  • Medicatie

  • Hematologische abnormaliteiten

  • Trauma aan de bloedvaten

  • Verminderde werking van de schildklier

Behandeling

 

 

De behandeling van Raynaud fenomeen zal voornamelijk gericht zijn op het vermijden van uitlokkende factoren zoals koude en emotionele stress. Vooral een plotse temperatuurwisseling kan een aanval uitlokken. Het beste kunnen dan de vingers of tenen warm gehouden door ze bijvoorbeeld onder warm water te houden zodat de bloedvaatjes terug uitzetten.

 

Bij ernstigere gevallen kan geopteerd worden voor bepaalde medicatie om de bloedvaatjes minder te doen samentrekken.

 

Afhankelijk van een eventuele onderliggende oorzaak zal deze ook moeten behandeld worden.

bottom of page