top of page

Posttrombotisch syndroom

Het posttrombotisch syndroom (PTS) is een chronische aandoening ontstaat 20-30% van de patiënten die een diepe veneuze trombose hebben doorgemaakt. De klachten ontstaan enerzijds doordat de klepjes in de ader door de trombose zijn beschadigd. Deze klepjes sluiten hierdoor niet meer goed waardoor het bloed gemakkelijk terug stroomt. De druk in de aderen is hierdoor groter dan normaal en bepaalde afweercellen, eiwitten en afbraakproducten die in het bloed getransporteerd worden kunnen zo uit de bloedbaan komen en zo aanleiding geven tot huidveranderingen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van chronische wonden. Anderzijds kunnen klachten ook ontstaan doordat het bloed minder gemakkelijk weg kan uit het been doordat de trombose de wand van de bekkenaders heeft aangetast zodat deze verlittekend is.

Wat is het posttrombotisch syndroom?

De klinische verschijnselen van PTS variëren van milde tot ernstige chronische klachten. Vrij typisch is dat de klachten erger worden bij wandelen en verminderen in rust:

  • Vermoeid en zwaar gevoel in het been

  • Jeuk, kramp en pijn in de kuit

  • Zwelling onderbeen (oedeem)

Naast algemene klachten kunnen er ook huidafwijkingen ontstaan: 

  • Bruine verharde verkleuring van de huid

  • Witte verkleuring van de huid ter hoogte van de enkel

  • Chronische wonden

Wat zijn de klachten?

De diagnose van PTS is afhankelijk van het tijdstip waarop de klachten ontstaan. Het duurt 3 à 6 maanden voordat de klachten van de acute diepe veneuze trombose zijn verdwenen. Enkel indien de klachten blijven aanhouden kan men spreken van een posttrombotisch syndroom.

De gemakkelijkste manier om na te kijken of de klepjes in de aders nog naar behoren functioneren is door het uitvoeren van een echografie.  Daarnaast zal een CT-scan van de bekkenaders bijkomende informatie geven of deze zijn aangetast door de trombose waardoor het bloed minder gemakkelijk uit het been kan vloeien (obstructie).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De behandeling van posttrombotisch syndroom heeft de laatste jaren enorme stappen voorwaarts gemaakt. Decennia lang werd aangenomen dat de klachten van posttrombotisch syndroom voornamelijk het gevolg waren van de slecht werkende klepjes. Meer recent onderzoek toonde aan dat een belangrijk deel van de klachten echter kan verklaard worden door gefibroseerde of vernauwde bekkenaders.  Nieuwe technieken laten toe om deze aders met een ballon open te rekken waarna een stent geplaatst wordt om de ader mooi open te houden.

 

Behandeling

bottom of page