top of page

Etalagebenen

(Claudicatio intermittens)

Wat zijn etalagebenen?

 

 

Wanneer je wandelt gebruiken de spieren zuurstof en voedingsstoffen. Dit wordt geleverd door het bloed via de slagaders. Wanneer er een vernauwing of verstopping ter hoogte van deze slagaders optreedt, krijgen de spieren een verminderde bloedtoevoer. Zolang je ligt of staat en je spieren dus niet gebruikt heb je daar geen last van. Echter wanneer je wandelt krijgen de spieren te weinig bloed en zuurstof en ontstaan er na enkele hinderden meters stappen pijn klachten, meestal ter hoogte van de kuit. Wanneer je dan even stopt, ebt de pijn weg en kan je weer een stuk verder wandelen. Dit afwisselend wandelen en stoppen lijkt op het gaan van de ene etalage naar de andere en vandaar de naam etalagebenen of met de medische term claudicatio intermittens.

Behandeling

 

De behandeling zal er in bestaan om de bloedtoevoer naar de spieren zoveel mogelijk te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de het verdere proces van slagaderverkalkingen vertraagd wordt.

Vooreerst moet ervoor gezorgd worden om de risicofactoren zoveel mogelijk te beperken:

  • ​Stoppen met roken

  • Goede controle van suikerziekte (diabetes mellitus)

  • Gezonde voeding waardoor overgewicht wordt bestreden en te hoge cholesterol verlaagt

  • Lichaamsbeweging

Anderzijds zal steeds gestart worden met een aspirine om het risico op complicaties van slagaderverkalking zoals dicht slibben van de slagaders te beperken. Tevens zal ook een cholesterolverlager worden voorgeschreven, niet alleen om de cholesterol te verlagen maar ook omdat dit een stabiliserend effect heeft op het proces van slagaderverkalking.

Om de kleine bloedvaatjes te stimuleren om meer bloed naar de spieren te brengen kan je best zo veel mogelijk gaan wandelen en door de pijn heen stappen. Dit wordt looptraining genoemd.

Operatief kunnen de vernauwde of geoccludeerde slagaders via 3 verschillende procedures worden behandeld:

  • Ballondilatatie (percutane transluminele angioplastie: PTA)

  • Endarterectomie (liesplastie)

  • Overbrugging (bypass)

 

Welke 3 van de ingrepen voor u van toepassing zijn is afhankelijk van de uitgebreidheid en plaats van de ziekte. Soms kan een combinatie van procedures worden voorgesteld.

Anchor 1

Ballondilatatie (percutane transluminele angioplastie: PTA)

Een ballondilatatie vindt plaats onder plaatselijke of algemene verdoving. Hierbij wordt de slagader ter hoogte van de lies aangeprikt en een toegangspoort ingebracht. Via dit kanaal wordt er een voerdraad en balloncatheter ter hoogte van de vernauwing gebracht en deze opgerekt zodat de slagader terug mooi open komt. Vaak wordt op de plaats van de vernauwing nog een stent geplaatst om de slagader open te houden.

Voor deze ingreep bent u meestal 2 dagen in het ziekenhuis.

Endarterectomie (liesplastie)

Deze ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Hierbij wordt een incisie gemaakt ter hoogte van de lies en de slagaders worden opgezocht. Na het klemmen wordt de slagader open gemaakt en de vernauwing wordt verwijderd. Daarna wordt de slagader terug gesloten op een kunststof patch zodat de slagader mooi open blijft.

Voor deze ingreep verblijft u meestal een 5-tal dagen in het ziekenhuis.

Overbrugging (bypass) been

Deze procedure gebeurt onder algemene verdoving. Hierbij wordt het zieke bloedvat overbrugd, gebruik makend van een nieuwe ader. Afhankelijk tot waar de overbrugging of bypass moet gaan (boven of onder de knie) wordt gebruik gemaakt van een eigen ader dan wel een kunststofader. Er wordt een incisie gemaakt ter hoogte van de lies en net boven of net onder de knie waarbij de slagader op die plaatsen wordt vrij gelegd. Vervolgens wordt de nieuwe ader getunneld van de ene naar de andere incisie en op het bloedvat gehecht.

Voor deze ingreep bent u meestal minimaal een 7 dagen in het ziekenhuis.

Broekprothese

Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Hierbij wordt het zieke deel van de aorta overbrugd door middel van een kunststof prothese dewelke op de slagaders in de liezen wordt ingehecht. 

Voor deze ingreep bent u 10 tot 14 dagen in het ziekenhuis. 

Please reload

bottom of page