top of page

Halsvaten

Carotis

De halsvaten of arteria carotis

 

 

De gemeenschappelijke halsvaten of de a carotis communis ontspringen vanop de aorta of een grote tak daarvan en bevinden zich aan weerszijde van de hals. Ter hoogte van de kaakhoek splitst deze slagader in 2 takken waarbij de ene, de a carotis externa, voornamelijk de gelaatsspieren, schildklier en strottenhoofd zal bevloeien. De andere tak, de a carotis interna, zal de hersenen van bloed voorzien. 

Aderverkalking of atherosclerose kan ook de halsvaten aantasten en klassiek zal dit gebeuren net op de splitsing van de a carotis externa en de a carotis interna. Hierdoor ontstaat er een vernauwing ter hoogte van de halsvaten wat aanleiding kan geven tot symptomen.

Symptomen

 

 

Door een ernstige vernauwing van de halsvaten kan dit aanleiding geven tot symptomen. Hierbij ontstaan ter hoogte van de vernauwing kleine bloedklontertjes die kunnen afschieten naar de hersenen. In dergelijke gevallen kunnen er klachten ontstaan van een halfzijdige verlamming, spraakstoornissen of een verminderd zicht. Deze symptomen kunnen van voorbijgaande aard zijn en dan spreekt men van een TIA (Transient Ischemic Attack) en indien ze langer duren dan 24u wordt dit een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genaamd. Klassiek spreekt men ook van een herseninfarct of hersenberoerte.

Bij het optreden van een TIA of CVA is het van belang zo snel mogelijk verder onderzoek te doen naar de precieze oorzaak. Daarbij zal tevens een echografie van de halsvaten worden uitgevoerd om na te kijken of er geen vernauwing aanwezig is.

Behandeling

 

De nood voor behandeling van een vernauwing aan de halsvaten hangt af van de ernst van de vernauwing en of deze reeds symptomen heeft gegeven. De therapie zal erin bestaan om de vernauwing operatief te behandelen naast aanpak van de risicofactoren van aderverkalking en opstarten van de nodige medicatie.

Bij patiënten waarbij een vernauwing toevallig aan het licht komt zonder dat deze reeds symptomen heeft gegeven zal een operatie enkel worden voorgesteld indien het risio op het ontwikkelen van een TIA of CVA hoger is dan het risico van de ingreep zelf. Klassiek is dit bij een vernauwing van minimaal 80%. Tevens spelen de algemene conditie en leeftijd van de patiënt ook een belangrijke rol in de beslissing tot opereren.

Vooreerst moet ervoor gezorgd worden om de risicofactoren zoveel mogelijk te beperken:

  • ​Stoppen met roken

  • Goede controle van suikerziekte (diabetes mellitus)

  • Gezonde voeding waardoor overgewicht wordt bestreden en te hoge cholesterol verlaagt

  • Lichaamsbeweging

Anderzijds zal steeds gestart worden met een aspirine om het risico op de kans op een beroerte te beperken. Indien er symptomen van een TIA of CVA zijn zal nog bijkomende bloedverdunning worden gestart. Tevens zal ook een cholesterolverlager worden voorgeschreven, niet alleen om de cholesterol te verlagen maar ook omdat dit een stabiliserend effect heeft op het proces van slagaderverkalking.

Operatief kan de vernauwde halsslagader via 2 verschillende procedures worden behandeld:

  • Carotisendarterectomie met patchplastie

  • Ballondilatatie met stenting (percutane transluminele angioplastie: PTA)

 

Een behandeling door middel van een ballon dilatatie met stenting wordt voorbehouden voor patiënten die een nieuwe vernauwing hebben ontwikkeld bij reeds geopereerde halsvaten of die in het verleden radiotherapie ter hoogte van de hals hebben gehad.

bottom of page