top of page

Aders (venen)

Aders

In ons lichaam komen 2 soorten van bloedvaten voor. Vooreerst heb je de slagaders die het bloed naar de verschillende organen en ledematen brengen en anderzijds heb je de aders die het bloed terug naar het hart voeren.

De aders van de benen en armen bestaan uit het oppervlakkig en het diepe systeem die onderling verbonden worden door zogenaamde perforante venen. Om het bloed tegen de zwaartekracht in terug naar het hart te brengen, zitten in deze aders klepjes zodat het bloed wel naar boven kan maar in principe niet meer terug naar beneden. Ook de spieren helpen door contracties het bloed in de richting van het hart te stuwen.

Het geheel van aders wordt ook wel het veneuze systeem genoemd en aandoeningen vallen onder de noemer veneuze insufficiëntie.

Anatomie vene

In het beeldje zie je een ader met in het midden de klepjes.

Je ziet de klepjes ook mooi open en dicht gaan zodat we hier spreken van een sufficiënte klep. Het bloed wordt één richting uit gestuwd en de klep verhindert dat het bloed kan terug vloeien.

bottom of page