top of page

Dialyse

Dialyse

De nieren zorgen voor de zuivering van het bloed en de vochtbalans in het lichaam. Wanneer de nieren niet langer goed functioneren kunnen de afvalstoffen die zich in de bloedbaan bevinden en het overtollige vocht onvoldoende worden verwijderd. Uiteindelijk zal het bloed op een kunstmatige wijze dienen te worden gezuiverd. Deze behandeling wordt dialyse genoemd. 

Er bestaan 2 vormen van dialyseren:

 

  •   Peritoneaal dialyse

  •   Hemodialyse

Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. De uiteindelijke keuze hangt af van de medische en persoonlijke toestand van ieder patiënt.

Bij peritoneaal dialyse worden de afvalstoffen verwijderd via het buikvlies: buikspoeling. Hiertoe wordt via een kleine ingreep een catheter ingebracht ter hoogte van de buik. Via deze catheter kan men dan zuivere vloeistof in de buik laten lopen die de afvalstoffen via het buikvlies (peritoneum) zal opnemen. Na enkele uren spoelen kan de vloeistof via dezelfde catheter weer worden verwijderd. deze vorm van dialyse gebeurt thuis en kan meestal door de patiënt zelf worden uitgevoerd.

De andere vorm van dialyse is hemodialyse. Hierbij wordt het bloed gezuiverd door de kunstnier via een arterio-veneuze fistel ter hoogte van de arm of via een catheter die in de bloedbaan is geplaatst.  

Wat is een fistel

 

Een fistel is een verbinding die gemaakt wordt tussen een slagader en een oppervlakkige ader. In vakjargon bekent dit dat er een connectie gemaakt worden tussen een arterie en een vene en derhalve wordt een dergelijke fistel ook wel een arterio-veneuze fistel genoemd of kortweg AV-fistel. Hierdoor wordt er veel meer bloed gepompt in de ader die hierdoor groter zal worden en gemakkelijker kan worden aangeprikt voor te dialyseren.

De verbinding wordt bij voorkeur ter hoogte van de arm aangebracht via een korte heelkundige ingreep die meestal onder lokale verdoving kan worden uitgevoerd. Hierna heeft de fistel een 6 tal weken nodig om volledig te ontwikkelen.

 

De verbinding tussen de ader en slagader kan meestal worden aangelegd door de ader op de slagader te koppelen.

Soms is de ader echter te klein en weten deze nooit zal kunnen groeien tot een goed functionerende fistel. In dergelijke gevallen zullen we een stukje kunststof (prothese) gebruiken die zal kunnen functioneren als een goede  Een fistel is een verbinding die gemaakt wordt tussen een slagader fistel.

bottom of page