top of page
920-shutterstock_696568864.jpg

               ACNES

Anterior Cutenous Nerve

  Entrapment Syndrome

ACNES is de afkorting van Anterior Cutaneus Nerve Entrapment Syndrome. Het is een type buikpijn die ontstaat door beknelling van de huidtakjes van de voorste tussenribzenuwen. Deze zenuwen vertrekken vanaf het ruggenmerg en lopen doorheen de buikspieren naar de buikwand. Daar zorgen zij voor het gevoel ter hoogte van de buikwand en buikspieren. De pijn ontstaat door beknelling (entrapment) van de huidtakjes (cutane) van de voorste (anterior) zenuwuiteinden van de tussen ribben.

Wat is ACNES?

ACNES huidzenuwen.png

Om bij de huid te komen, moet het zenuwuiteinde door de rechte buikspier gaan (Rectusspier). Deze spier heeft een strak kapsel. Om daar doorheen te komen, moet de zenuw het kapsel op diverse plaatsen doorboren. Daarbij kunnen de huidtakjes bekneld raken. Afknelling van de zenuwtakjes zorgt voor pijn. Deze kan zeer variabel zijn en gaan van zeer meer milde buikpijn tot zeer ernstige onhoudbare pijn

ACNES kan acuut, maar ook geleidelijk ontstaan. Het komt voor bij alle leeftijdscategorieën en dit zowel bij mannen als vrouwen. Dit betekent dat ook kinderen hier last van kunnen hebben.

Het ACNES pijnsyndroom is een relatief onbekend ziektebeeld. Vaak hebben mensen reeds jaren last van buikpijn voordat de correcte diagnose wordt gesteld gezien meestal alleen gedacht wordt aan problemen van de organen.

Mensen met ACNES hebben vaak reeds langere tijd last van buikpijn, variërend van milde tot onhoudbare pijn.

De meest bekende symptomen zijn:

 • De pijn is vaak met 1 vinger aan te wijzen.

     De pijn situeert zich vaak rondom de navel en dit net naast de rechte buikspier. De pijn is vaker onder het niveau van de navel

     gesitueerd dan erboven.​

 • De pijn verergert bij inspanning.

     De pijn komt meestal op wanneer inspanningen worden gedaan en/of we de buikspieren gebruiken: wandelen, lopen, hoesten,

     bukken​, stofzuigen,... De pijn is dan ook meestal niet aanwezig bij liggen wanneer de buikspieren niet gebruikt worden. Daardoor

     is de pijn dan ook bijna nooit 's nachts aanwezig tenzij men op zijn zij ligt op de aangedane kant.

 • Doffe, zeurende en soms stekende pijn

     Door het inklemmen van het zenuwtakje kan de bovenliggende huid eerder doof aanvoelen. Het samen knijpen van de huid kan

     soms net als zeer gevoelig ​worden ervaren.

Symptomen

Diagnose

De diagnose van ACNES wordt voornamelijk gesteld via lichamelijk onderzoek. Door gebruik te maken van een wattenstaafje en gericht onderzoek, kan de arts enerzijds het gevoel ter hoogte van de huid na gaan en anderzijds de specifieke pijnplek lokaliseren.

Door het lokale pijnpunt vervolgens te infiltreren met verdovend middel kan de arts de diagnose van ACNES bevestigen. Na deze infiltratie moeten de pijnklachten immers binnen het kwartier significant verbeteren.

Behandeling

acnes-1.png

Bij de behandeling van ACNES wordt een specifiek behandelplan doorlopen. Hiermee kan uiteindelijk 90% van alle patiënten die chronische buikpijnklachten hebben op basis van een beknelling van een huidzenuw geholpen worden. 

Het behandelplan bestaat uit volgende mogelijke stappen:

 • Lokale infiltratie(s) (tot een maximum van 3 verschillende keren)

 • Behandeling van de huidzenuw met PRF (gepulseerde radiofrequentie behandeling)

 • Cryotherapie van de huidzenuw

 • Voorste neurectomie

 • Achterste neurectomie

Bij de behandeling van ACNES wordt een specifiek behandelplan doorlopen. Hiermee kunnen uiteindelijk 90% van alle patiënten die chronische buikpijnklachten hebben op basis van een beknelling van een huidzenuw geholpen worden. 

Het behandelplan bestaat uit volgende mogelijke stappen:

 • Lokale infiltratie(s) (tot een maximum van 3 verschillende keren)

 • Behandeling van de huidzenuw met PRF (gepulseerde radiofrequentie behandeling)

 • Cryotherapie van de huidzenuw

 • Voorste neurectomie

 • Achterste neurectomie

bottom of page