top of page

Pelvis congestie syndroom

Ongeveer 1/3e van de vrouwen consulteert de gynaecoloog omwille van chronische onderbuikspijn. Deze pijn wordt vaak gekarakteriseerd als frequente, niet cyclus afhankelijke pijn die reeds geruime tijd, vaak maar dan een half jaar bestaat. Als gevolg van deze klachten is de kwaliteit van leven vaak ernstig gedaald.

Een mogelijke oorzaak van de klachten is het pelvis congestie syndroom. Dit is een aandoening van de aders in het bekken en de eierstokken waardoor de boedafvloed moeilijker gaat dan gewoonlijk. Hierdoor stroomt het bloed terug naar de onderbuik en bekken in plaats van naar het hart waardoor klachten ontstaan.

Klassiek komt het syndroom voor bij vrouwen tussen het 20e en 40e levensjaar een voornamelijk bij zij die reeds een zwangerschap of meerdere zwangerschappen achter de rug hebben.

Wat is pelvis congestie syndroom?

De klachten die gepaard gaan met pelvis congestie syndroom kunnen gelinkt worden aan meerdere ziektebeelden waardoor de diagnose soms moeilijk te stellen is. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Chronische pijn of zwaartegevoel in de onderbuik, onderrug of kleine bekken meer dan 6 maanden aanwezig

 • De pijn ontstaan vaak tijdens of na de eerste zwangerschap en neemt toe bij de daarop volgende zwangerschappen

 • De klachten nemen toe na langdurig rechtstaan of wandelen. Liggen doet vaak de pijn afnemen

 • Pijn is vaak toegenomen vlak voor of tijdens de menstruatie

 • Pijn na het vrijen

 • Spataders ter hoogte van de schaamlippen, billen of bovenbenen

 • Drukkend gevoel ter hoogte van de blaas

 • Hemorrhoïden

Wat zijn de klachten?

De eigenlijke oorzaak van pelvis congestie syndroom blijft nog steeds onduidelijk. Wel worden 2 bevindingen naar voor gebracht die sterk gecorreleerd zijn met het klachtenpatroon:

 • Reflux: Door het onvoldoende functioneren van de klepjes in de aders van het bekken en de eierstokken wordt het bloed minder gemakkelijk terug naar het hart gebracht en stroomt het terug

 • Obstructie: Door vernauwingen op bepaalde plaatsen van de aders kan het bloed minder gemakkelijk naar het hart stromen zodat het via andere wegen moet gaan waardoor klachten kunnen ontstaan

Wat zijn de oorzaken?

Heel vaak kan op basis van het verhaal en klinisch onderzoek reeds het vermoeden van pelvis congestie syndroom worden gesteld. Steeds zullen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd die onder meer bestaan uit een bloedname, urineonderzoek, een echografie van de aders in het been en een scanner van de buik.

Tevens is het belangrijk andere oorzaken van onderbuikspijn uit te sluiten. Deze bestaan onder andere uit:

 • Infecties

 • Endometriose

 • Pelvic inflammatory disease

 • Urogenitale, musculoskeletale of intestinale aandoeningen

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De behandeling van pelvic congestie syndroom is niet éénduidig en er bestaan ook geen duidelijke richtlijnen over. De therapie zal steeds gestoeld zijn op de precieze klachten en oorzaken van de symptomen. Het is dan ook belangrijk om te weten dat soms de klachten na behandeling niet verdwijnen maar vaak wel sterk verminderen.

 • Medicamenteuze therapie

Voor klachten tijdens een acute aanval van onderbuikspijn bestaat er een neursspray (Diergo®) die de symptomen eventueel wat kunnen verlichten. 

Enkele studies tonen ook een verlichting aan van de klachten bij gebruik van hormonale preparaten zoals de prikpil, vaginaal ingebrachte ring of  hormoonimplantaat.

 • Embolisatie

Behandeling

Bij onvoldoende effect van medicamenteuze klachten en/of persisterende pijnklachten kan over gegaan worden tot een meer invasievere techniek. Hierbij word de ader met reflux buiten werking gesteld door zogenaamde embolisatie. 

Dit is een procedure waarbij met behulp van speciale katheters en materialen de bloedvaten die afwijkend zijn dichtgemaakt worden.

Deze ingreep gebeurdt via dagziekenhuis zodat u dezelfde dag nog naar huis kan.

bottom of page