top of page

Raadpleging

 

 

U wordt vriendelijk verzocht minstens 20 minuten voorafgaand aan uw afspraak aanwezig te zijn op de dienst Poli Inschrijvingen, gelegen naast de hoofdreceptie. U dient zich met uw identiteitskaart via de kiosken aan te melden.

 

De wachttijd op de consultatie van de arts wordt steeds zo beperkt mogelijk gehouden, evenwel kan de raadpleging wegens dringende zaken enige vertraging oplopen. Alvast onze verontschuldigingen mocht dit gebeuren.

 

Indien u op de voorgestelde datum niet aanwezig kan zijn, gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Dit kan via volgende mogelijkheden:

 

  - Secretariaat raadpleging heelkunde: +32 9 364 84 54

  - Poli Inschrijvingen:  +32 9 364 89 99

 

Bij het niet respecteren van gemaakte afspraken kan een administratieve kost aangerekend worden.

bottom of page